party@apollo – termine

JUL
DO 02
Einlass:19:00 Uhr
Special:19:00 -20:30 Cocktails ab 4,50€ 19:00 -20:30 Pils 2 für 1

19:00 -20:30 Cocktails ab 4,50€
19:00 -20:30 Pils 2 für 1